Oktatási auditor képzés

2011. Legyen a változások, és a változtatások éve!

A HR vezetők, iskolaigazgatók, tanárok, önkormányzatok oktatásért felelős munkatársai, oktatási vezetők, trénerek, szakmai oktatók olyan képzésben vehetnek részt melyre még nem volt példa.

A jól képzett munkatársaknak, a magas szintű munkavégzés mellett szükségük lehet további kompetenciák fejlesztésére, pozitív megerősítésre.

Az oktatási szakértő, oktatási auditor képzés egyedi a piacon. A cégünk saját belső fejlesztésű tréning programja. A program kialakítása, és a témák választása során figyelembe vettük a piaci elvárásokat, az oktatás sokszínűségét, és az igényeket.

Olyan kompetenciafejlesztésről van szó, melyre minden oktatónak szüksége van a minőségi oktatások, és tréningek levezetésében. A tréning során olyan egyéni fejlesztést nyújtunk, melyben a résztvevők kulcsfontosságú témák szakértőivé válnak, és a személyes kompetenciák, módszertani kompetenciák, valamint a szociális és együttműködési kompetenciáik fejlődnek.

A képzés célja

 • A tréningen résztvevők képességeinek fejlesztése

 • Oktatási eszközök, módszerek, technikák elsajátítása, és tudatos alkalmazása

 • Minőségi munkavégzés egyre magasabb szintű megvalósítása, az oktatások professzionális megfigyelése, és a támogató, tanácsadó visszajelzés elsajátítása

A képzés témái

 • Az oktató, a tréner személye, és kompetenciái

 • A professzionális szendvics-módszer

 • Forgatókönyvírás, írott és íratlan szabályok

 • Az oktatási helyszín, tréning helyszín kiválasztása, a tréning terem berendezése, tréningeszközök, tréneri mozgások, testjelzések

 • A moderátor táska tartalma, kötelezően szabadon választott eszközök

 • A kreativitás pozitív és negatív hatása

 • Változások, zátonyok és viharok az oktatói munkában (balance)

 • A csoportdinamika, és a motiváció

 • Minta tréningek, standard oktatások, időkorlátok

 • A kevesebb is több” elve

 • A teszt elkészítésének szabályai

 • Oktatói etika Tenni vagy nem tenni?

 • Tréningjátékok sikeres alkalmazása

 • Asszertivitás, professzionális prezentáció, moderáció

 • Oktatói reakciók, ellenreakciók

 • A rögtönzés művészete

 • A visszajelzés alkalmazása (külső-belső visszajelzés)

 • Oktatói helyzetgyakorlatok, videó felvételek, elemzések

 • A supervisor személye, szerepe, feladata

 • Motivált oktatók, motivált tanárok

 • SPORT-modell: Mitől és hogyan működik az oktatói munkában?

  • Sales(értékesítés)

  • Priorites (elsőbbség, elsőség)

  • Orientation(tájolás, irány)

  • Risk (kockázat)

  • Team (csapat)

 • Oktatási modulok, egymásra épülő oktatások fejlesztése

 • Az oktatói szókincs fejlesztése, pedagógusok, oktatók egymás közötti kommunikációja, pozitív szemléletmód

 • Az emberi bioritmus

 • Az önszervezés művészete

 • Filmforgatás

Egymásra épülő modulok

 1. modul: A tréningek (a csapat együtt fejlődik)

 2. modul: A tréningek után követése (egyéni feladatok az egyes tréningek között)

 3. modul: Az oktatások, tanfolyamok, megfigyelése a külső tréner által (egyéni fejlesztéssel)

 4. modul: Oktatói, tanfolyamvezetői diplomamunka elkészítése (tréneri értékelés)

 5. Meglepetés program (oklevél átadással)

Az oktatási szakértő, oktatási auditor képzés program egymásra épülő modulokból áll. A résztvevők, a képzést diplomamunkával zárják, amely mini oktatás megtartását jelenti a csapat tagjai előtt.

A képzésben résztvevőkről egyéni videofelvétel készül, melyet a sikeres diplomamunka után megkap minden résztvevő. (Mindenki kizárólag a saját magáról készült felvételt kapja meg)

A meglepetés program keretén belül, a képzésről minden résztvevő oklevelet kap.

 

SBA - Sárosi Business Academy


   Kérje ajánlatunkat: sarosierzsebet6@gmail.com